Czy szeptuchy z Podlasia naprawdę pomagają?

Szeptuchy z Podlasia, doświadczone kobiety, poprzez modlitwę prosiły Boga o łaski dla osób, które zwracały się do nich w potrzebie. Wiarygodność ich praktyk jest przedmiotem wiele dyskusji: czy mają one rzeczywiście moc uzdrawiania? Czy mogą pomóc w rozwiązaniu problemów dnia codziennego?

Kim są Szeptuchy z Podlasia?

Szeptuchy z Podlasia to tradycyjne uzdrowicielki, których wiedza została przekazana z pokolenia na pokolenie. Wykorzystują one moc modlitwy, ale niektóre źródła sugerują, że również magię do swoich leczniczych praktyk.

Termin 'szeptuchy’ pochodzi od sposobu, w jaki te kobiety wykorzystują swą moc – szepcząc modlitwy. Chociaż ten termin jest relatywnie nowy, to zjawisko szeptuch jest znane od wieków. W Polsce, szeptuchy zwykle pochodzą z regionu Podlasia i są najczęściej wyznania prawosławnego. W większości kręgów chrześcijańskich nie ma miejsca na taką praktykę, ponieważ jest ona postrzegana jako pogańska.

Według legendy, szeptuchy otrzymały swój dar uzdrawiać od samego Jezusa. Żeby dar ten mógł zadziałać, szeptucha musi znać odpowiednie teksty i formuły szeptane podczas rytuałów uzdrawiania. Ich moc jest przeznaczona wyłącznie do pomocy innym, a one same podkreślają, że źródłem ich zdolności są Bóg i Aniołowie.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nie tylko kobiety mogą posiadać dar szeptuchy. Mężczyźni z tym darem są znani jako 'szeptuny’, ale są oni o wiele mniej popularni niż kobiety.

Kto może zostać Szeptuchą?

Szeptuchą może zostać osoba, która wyrazi chęć i zgodę na otrzymanie daru uzdrawiania. Gdy to nastąpi, szeptucha przekazuje jej całą 'wiedzę tajemną’, tj. teksty modlitw, rytuały leczące, właściwości ziół itd. Zazwyczaj ta osoba to córka lub wnuczka szeptuchy, ale może być również inna bliska krewna.

W dzisiejszych czasach, wołanie do bycia szeptuchą często przekracza granice rodziny. Szeptuchy szukają swoich następczyń wśród swoich przyjaciół, znajomych czy innych dobrych ludzi. Jest to spowodowane faktem, że młode pokolenie nie zawsze jest chętne do podążania drogą swoich przodków i przyjęcia tego daru.

Przyszła szeptucha powinna być cierpliwa, pełna empatii, gotowa do wybaczenia i powinna głęboko wierzyć w Boga. Również nie powinna pić alkoholu. Według jednej z publikacji na temat polskich uzdrowicielek, przyszła szeptucha powinna mieć co najmniej 50 lat i być po menopauzie, ponieważ wtedy jest postrzegana jako spokojniejsza i mądrzejsza.

Jak wygląda wizyta u Szeptuchy?

Wizyta u szeptuchy zwykle odbywa się na wsi, w drewnianej chacie. Chory, który powinien być na czczo, leży lub siedzi, a szeptucha szepcze przy nim swoje modlitwy. Na początku wizyty szeptucha bezpośrednio zwraca się do choroby, mówiąc na przykład 'wyjdź z tego ciała’. Potem modli się za zdrowie pacjenta, używając zwyczajowych modlitw takich jak 'Ojcze nasz’, 'Zdrowaś Mario’, czy 'Wierzę w Boga Ojca’. Nieraz, szeptucha daje też pacjentowi pewne zalecenia, np. aby zamknął swoją chorobę w garści popiołu. Wizytę kończy zaproszeniem pacjenta do ponownego odwiedzenia, jeżeli będzie taka potrzeba.

Ile kosztuje wizyta u Szeptuchy?

Szeptuchy są otwarte dla wszystkich potrzebujących. Nie odrzucą nikogo, chyba że ta osoba okaże się arogancka albo pozbawiona szacunku.

Swoje usługi świadczą nieodpłatnie, traktując swój dar jako dar od Boga. Często żyją one więc w bardzo skromnych warunkach. Mimo braku opłat za ich usługi, wiele osób zostawia 'co łaska’. Zgromadzone w ten sposób środki przeznaczane są na pokrycie codziennych wydatków (jedzenie, rachunki) oraz na ofiary dla lokalnej cerkwi.

Szeptuchy na Podlasiu — kilka słów podsumowania

Obecność szeptuch na Podlasiu jest częścią naszej kultury od wieków, a one same cieszą się niesłabnącym zaufaniem społeczności. Niemniej jednak, ich liczba zaczyna maleć. Starsze kobiety nie zawsze są w stanie znaleźć swoje następczynie. Zgodnie z przekazem ludowym, szeptucha nie może spokojnie odejść dopóki nie przekaże swojej wiedzy komuś innemu. Niestety, coraz pustsze podlaskie wsie nie dają wiele szans na rozwiązanie tego problemu. Z każdym rokiem wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że ten starodawny zawód zniknie na zawsze.